U bent hier: HomeTools

Standaard verbruiksprofielen elektriciteit

De Energiemanager maakt in opdracht van NEDU de standaard verbruiksprofielen elektriciteit. Standaard verbruiksprofielen worden in de energiemarkt gebruikt door de netbeheerders om dagelijks de geleverde energie aan kleinverbruikers op hun net toe te wijzen aan de leveranciers. Grootverbruikers hebben telemetrie die dagelijks uitgelezen kan worden, dus van de grootverbruikers is bekend wat er per uur geleverd wordt. Van kleinverbruikers is dit niet bekend. Daarom wordt een profiel gebruikt om het verbruik in te schatten. Er zijn voor elektriciteit tien profielen:

  • E1A: aansluiting ≤ 3x25A, zonder schakeltijden
  • E1B: aansluiting ≤ 3x25A, schakeltijden als nachtstroom (23:00 en 07:00)
  • E1C: aansluiting ≤ 3x25A, schakeltijden als avondstroom (21:00 en 07:00)
  • E2A: aansluiting > 3x25A en ≤ 3x80A zonder schakeltijden
  • E2B: aansluiting > 3x25A en ≤ 3x80A schakeltijden als nachtstroom (23:00 en 07:00)
  • E3A: aansluiting > 3x80A en een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW en een bedrijfstijd ≤ 2000 uren
  • E3B: aansluiting > 3x80A en een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW en een bedrijfstijd > 2000 en ≤ 3000 uren
  • E3B: aansluiting > 3x80A en een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW en een bedrijfstijd > 3000 en ≤ 5000 uren
  • E3D: E3B: aansluiting > 3x80A en een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW en een bedrijfstijd > 5000 uren
  • E4A: Een profiel voor openbare verlichting

Het standaard verbruiksprofiel elektriciteit bestaat uit 8760 fracties van het jaarverbruik. Om het verbruik voor een aansluiting in te schatten wordt de fractie vermenigvuldigd met het standaard jaarverbruik van een aansluiting.