U bent hier: HomeTools

Standaard verbruiksprofielen aardgas

De Energiemanager maakt in opdracht van NEDU de standaard verbruiksprofielen aardgas. Standaard verbruiksprofielen worden in de energiemarkt gebruikt door de netbeheerders om dagelijks de geleverde energie aan kleinverbruikers op hun net toe te wijzen aan de leveranciers. Grootverbruikers hebben telemetrie die dagelijks uitgelezen kan worden, dus van de grootverbruikers is bekend wat er per uur geleverd wordt. Van kleinverbruikers is dit niet bekend. Daarom wordt een profiel gebruikt om het verbruik in te schatten. Er zijn voor aardgas twee profielen:

 • G1A: voor aansluitingen met een gasmeter G6 of kleiner en een standaard jaarverbruik van minder dan 5000 m3
 • G2A: voor de overige aansluitingen met een standaard jaarverbruik tot 170.000 m3 aardgas

Omdat het profiel aardgas sterk afhankelijk is van de buitentemperatuur wordt het profiel dagelijks samengesteld op basis van enkele profielparameters en de (effectieve) buitentemperatuur. Deze profielparameters zijn:

 • TST: De stooktemperatuur, bij temperaturen lager dan deze waarde wordt er van uitgegaan dat er gestookt wordt.
 • RER: De regressiecoefficient, de relatie tussen buitentemperatuur en verwarming, als er gestookt wordt
 • TOP: Het temperatuuronafhankelijke deel van het verbruik

Om nu de profielfractie per uur te bepalen moet de volgende formule toegepast worden:

 • Als Tbuiten<TST: PF= (TST-Tbuiten)*RER+TOP
 • Als Tbuiten>=TST: PF = TOP
 • Om het verbruik te bepalen vermenigvuldig je PF met het standaard jaarverbruik van een aansluiting.

In de zip-files vind je drie bestanden:

 • Het bestand met de profielparameters, hierin per uur van het jaar de profielparameters TST, RER en TOP voor de twee profielen
 • Een bestand met SPT (Standaard profieltemperaturen), dit bestand bevat de gemiddelde temperaturen over vele jaren. Als deze temperaturen gebruikt worden met de profielparameters, tellen alle profielfracties precies op tot één
 • Een bestand met TAC, dit zijn de daadwerkelijk gerealiseerde (actuele effectieve temperaturen) per jaar.