U bent hier: HomeTools

Financieel rendement van energiebesparing

Het berekenen van de terugverdientijd van een energiebesparende maatregel kan gecompliceerd zijn. Wat is de invloed van de inflatie? En de stijging van de energieprijzen? Voor investeringsbeslissingen wordt vaak de netto-contante waarde gehanteerd.

Als de Netto Contante Waarde na een periode groter is dan nul, dan is de investering in principe zinvol. Hier berekent u gedetailleerd de Netto Contante Waarde van een investering in een energiebesparende maatregel.

  
(Meer)investering
[EUR]   
 
Economische afschrijving
[jaar]  
 
Belasting op winst
[%]  
 
Besparing energiekosten
[EUR/Jaar]  
 
Andere jaarlijkse kosten/opbrengsten
[EUR/Jaar]  
 
Inflatie
[%]  
 
Prijsstijging energie
[%]  
 
Looptijd
[jaar]  
 
Disconto rente
[%]  
         
 
Eventueel extra invoer (0 indien n.v.t.)
     
 
Energie Investeringsaftrek (EIA) over
[EUR]  
 
Willekeurige afschrijving (Vamil) over
[EUR]  

Netto Contante Waarde: [EUR]