U bent hier: Home ? Praktijkvoorbeelden
Energiebesparingsplan voor Nedtrain

Praktijkvoorbeeld - Energiebesparingsplan voor Nedtrain

In 1999 heeft de Nederlandse Spoorwegen met het Ministerie van Economische zaken een Meerjarenafspraak Energie-efficiency(MJA) afgesloten om te komen tot een verbetering van de energie-efficiency bij de NS. De doelstelling voor Nedtrain is een energie-efficiency verbetering van 8%. En van de verplichtingen die voortvloeit uit de MJA is het tweejaarlijks opstellen van een energie-besparingsplan (EBP). De Energiemanager schreef in opdracht van SenterNovem het EBP van Nedtrain. Het EBP bevat een innventarisatie van de energiebesparende maatregelen die Nedtrain in de periode 2009-2010 zal uitvoeren.

Terug naar de praktijkvoorbeelden