U bent hier: Home ? Praktijkvoorbeelden
Leidingwaterinstallaties in woontorens

Praktijkvoorbeeld - UNETO-VNI/TVVL voorstudie leidingwaterinstallaties in woontorens

We zien in Nederland, bijvoorbeeld in Rotterdam, dat er steeds vaker woontorens gerealiseerd worden. Kennis over de realisatie van leidingwaterinstallaties in woontorens is, met name in de praktijk, aanwezig. Er is echter behoefte aan de bundeling van deze kennis en de vertaling daarvan naar specifieke richtlijnen. Deze richtlijnen moeten betrekking hebben op de eigenschappen van de installatie zelf (de primaire kwaliteitsaspecten) en de invloed die de installatie uitoefent op haar omgeving (de secundaire kwaliteitsaspecten). Daarnaast spelen overwegingen ten aanzien van duurzame energie en energie-efficiency een belangrijke rol als het gaat om de systeemkeuze van drukverhoging en de warmtapwatervoorziening. De Energiemanager stelt hierover, in nauw overleg met een deskundige begeleidingscommissie, een rapportage. .

Terug naar de praktijkvoorbeelden