U bent hier: Home → Klanten → Overheid → Interessante diensten

Strategisch advies

Energiemanagement, of energiezorg, betekent niet alleen het uitvoeren van maatregelen. Het houdt in dat er binnen de organisatie structureel gestreefd wordt naar vermindering van het energieverbruik en energiekosten. Dit vergt beleid, afspraken over taken en verantwoordelijkheden, meten en rapporteren. De Energiemanager begeleidt de veranderprocessen die nodig zijn om tot structureel energiemanagement te komen. Het coachen van de betrokken medewerkers is daarbij een belangrijk element.

De Energiemanager foto