U bent hier: Home → Diensten

Opleidingen

De Energiemanager verzorgt cursussen in opdracht of organiseert cursussen op basis van open inschrijving. De volgende standaard cursussen zijn beschikbaar:

Cursus energiecertificaat utiliteitsgebouwen
Wilt u zich zelf laten certificeren conform beoordelingsrichtlijn 9503, (Energieprestatiecertificaat bestaande utiliteitsgebouwen) dan dient u deze cursus te hebben gevolgd. De cursus behandelt onder andere gebouw-opname, berekening van de Energie-index (EI) en het gebruik van het (VABI) rekenprogramma ‘EP-certificaaat utiliteitsgebouwen’.

Cursus energieprestatie maatwerkadvies utiliteitsgebouwen
Wilt u als gecertificeerd adviseur energiebesparingsadviezen geven? Voor de certificering conform BRL9504 (‘EPA- maatwerkrapport, bestaande utiliteitsgebouwen) dient u deze cursus te hebben gevolgd. De driedaagse cursus behandelt achtergrond, intake, gebouwopname, het gebruik van het rekenprogramma (‘Energieprestatie maatwerkadvies utiliteitsgebouwen’, energiebesparende maatregelen, financiële berekeningen en rapportages.

Cursus praktisch energiebeheer
De cursus praktisch energiebeheer is een interactieve cursus waarbij de deelnemers begeleid worden bij de invoering van energiebeheer in de eigen organisatie. Het verzamelen van energieverbruiksgegevens, het beoordelen van het energiegebruik, de keuze voor het monitoringsysteem worden behandeld. Er is met name ook aandacht voor de organisatorische aspecten van energiebeheer. Is er beleid op het gebied van energiebesparing? Zijn de taken en verantwoordelijkheden benoemd? Hoe wordt er gerapporteerd en bijgestuurd?

De Energiemanager foto