U bent hier: Home → Diensten

Energiebeleid

Met alleen monitoren van het energiegebruik is blijvende energiebesparing nog niet geborgd in de organisatie. Het borgen van energiebesparing in de organisatie wordt vaak Energiezorg genoemd. Als leidraad wordt de ‘ cirkel van Deming’  gehanteerd, een generieke aanpak voor projecten gericht op kwaliteitsverbeteringen.

In de circle van Deming doorloopt het verbeteringsproces de fasen:

  • Plan (maak een plan)
  • Do (voer het uit)
  • Check (kijk of het werkt)
  • Act (stuur bij indien nodig)

Het borgen van energiezorg in de organisatie vergt commitment van de directie, het benoemen van taken en verantwoordelijkheden en het structureren van de informatie-uitwisseling.

Energiezorg een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, dat is het doel van de verschillende trajecten die De Energiemanager hiervoor aanbiedt:

  • De Energiecoach, Op basis van een aantal bijeenkomsten worden medewerkers begeleid bij de invoering van Energiezorg.
  • Interim Energiemanager. Bij grote organisatie vergt het invoeren van energiezorg veel tijd en overleg. In die gevallen wordt een interim energiemanager gedetacheerd.

De Energiemanager foto